Tuesday, 5 April 2016

Macro with mobile phone

If you have just mobile phone camera, you still can get some macro shots. All you need is some lens, in my case I used Pentax 110 24mm F/2.8 lens.

Ak máte k dispozícií iba fotoaparát v mobile, aj napriek tomu sa dajú spraviť nejaké makro fotečky. Vyskúšajte použiť nejakú optiku, napríklad ja som použil starý Pentax-110 24mm F/2.8 objektív.


Spring is finally here, so I took some shots as an example :) 
Konečne je tu jar, a tak prikladám nejaké fotky na ukážku :)So don´t be afraid to experiment! 
Nebojte sa experimentovať!

No comments: